Skip to main content

Courses

4 Courses
View all courses

Modified 12 August 2022

КПК по обновленным ФГОС

Курсы повышения квалификации по обновленным ФГОС

1 Courses
View all courses

Modified 18 May 2023

БРИОП
1 Courses
View all courses

Modified 27 September 2022

Психология
4 Courses
View all courses

Modified 23 February 2022

"Эрдэм" диктант

Бүхы буряадай "Эрдэм" диктантда онлайн аргаар хабаадаха дуратайшуулда

4 Courses
View all courses

Modified 2 March 2022

Олимпиада
2 Courses
View all courses

Modified 27 February 2022

Буряад хэлэ үзэжэ эхилнэбди

Начинаем изучать бурятский язык с нулевого уровня

1 Courses
View all courses

Modified 28 February 2022

Аман хэлэлгын хүгжөөлтэ

Развитие устной речи

7 Courses
View all courses

Modified 28 February 2022

Морфология
3 Courses
View all courses

Modified 27 February 2022

Синтаксис

Үгэнүүды холбоод, мэдүүлэл зохеожо һурахамнай ехэ шухала. Буряад мэдүүлэл ямар ондоотойб, ород мэдүүлэлтэй адли гү, али тад ондоо гү гэжэ мэдээд, зүбөөр хөөрэлдэжэ һурахабди.

1 Courses
View all courses

Modified 27 February 2022

Фонетикэ
2 Courses
View all courses

Modified 20 February 2022

Наадангаа

Багашуулда зорюулһан хуудаһанууд

3 Courses
View all courses

Modified 2 February 2022

7 класс

Долоодохи классай программаар зохеогдоһон хэшээлнүүд