Перейти к основному содержанию

Курсы

Изменено 12 августа 2022

КПК по обновленным ФГОС

Курсы повышения квалификации по обновленным ФГОС

Изменено 18 мая 2023

БРИОП

Изменено 27 сентября 2022

Психология

Изменено 23 февраля 2022

"Эрдэм" диктант

Бүхы буряадай "Эрдэм" диктантда онлайн аргаар хабаадаха дуратайшуулда

Изменено 2 марта 2022

Олимпиада

Изменено 27 февраля 2022

Буряад хэлэ үзэжэ эхилнэбди

Начинаем изучать бурятский язык с нулевого уровня

Изменено 28 февраля 2022

Аман хэлэлгын хүгжөөлтэ

Развитие устной речи

Изменено 28 февраля 2022

Морфология

Изменено 27 февраля 2022

Синтаксис

Үгэнүүды холбоод, мэдүүлэл зохеожо һурахамнай ехэ шухала. Буряад мэдүүлэл ямар ондоотойб, ород мэдүүлэлтэй адли гү, али тад ондоо гү гэжэ мэдээд, зүбөөр хөөрэлдэжэ һурахабди.

Изменено 27 февраля 2022

Фонетикэ

Изменено 20 февраля 2022

Наадангаа

Багашуулда зорюулһан хуудаһанууд

Изменено 2 февраля 2022

7 класс

Долоодохи классай программаар зохеогдоһон хэшээлнүүд